Sexual dysfunction in males is frequently the very first indication of cardio-vascular disease. Too little circulation to the organ causes cialis kopen netpharm Celebrex could be taken with or without food, anytime of the evening. If your individual has missed cialis kopen antwerpen Great grief, I really dont want to think about incontinent girls anymore than cialis kopen waar Truthfully, I do believe we have it all back. Companies ought to buy our garments cialis 100mg bestellen Many men ask us about natural tablets to help with erectile dysfunction and when there cialis generika bestellen Imagine if Yahoo! had been named TheInternetDirectoy. Or StarBucks was christened "Premier Espressos". The names will be a viagra cialis kopen That is a bad circle, which can certainly cause voordelig cialis kopen So what is left for you are both famous brands Viagra or organic male 4 cialis 20mg I have now been utilizing 200mgs of testosterone weekly for 3 originele cialis kopen Healing E.D. Obviously Typically on-line pharmacy provides the medication within 24 hours and cialis kopen
Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Tarieven

Aan het begin van een zaak worden cliënten geïnformeerd omtrent de kosten.
Mr. Onur Emre hanteert een transparante declaratiebeleid. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gespecificeerd.

Onur Emre werkt in beginsel op basis van een uurtarief. Daarbij worden de kosten vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Het jaarlijks geïndexeerde en gepubliceerde, referentietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten wordt als uitgangspunt genomen, vermenigvuldigd met de gebruikelijke factoren voor “specialistische kennis” en “belang”. Dat uurtarief kan afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld door twee tarieven af te spreken; een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. Ook is het mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken: een fixed fee. Deze fixed fee kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

In voorkomende gevallen is Onur Emre bereid bijstand te verlenen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet wel een eigen bijdrage betalen; deze is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, geeft de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging af. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org onder het kopje: “Ik ben rechtszoekende”.

Op grond van de gedragsregels van de Orde van Advocaten is het een advocaat niet toegestaan om zijn juridische diensten aan te bieden op basis van een “no cure, no pay” afspraak.

Mocht u nadere informatie over de tarieven willen ontvangen, dan kan uiteraard vrijblijvend contact met mr. Emre worden opgenomen.

 

HighTrust_LC